Pierwsza pomoc to pomoc udzielana każdej osobie cierpiącej z powodu nagłego zachorowania lub urazu, której celem jest zachowanie życia, zapobieganie pogorszeniu się stanu zdrowia i/lub wspieranie powrotu do zdrowia.

Pierwsza pomoc – O co chodzi?

Pierwsza pomoc jest zazwyczaj wykonywana przez laika, przy czym wiele osób jest przeszkolonych w udzielaniu podstawowych poziomów pierwszej pomocy, takich jak zapewnienie komfortu psychicznego, wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej i używanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED), bandażowanie ran, pomaganie rannej osobie w chodzeniu, unieruchamianie podejrzanych złamań, pomaganie osobie dławiącej się w oddychaniu i wiele innych prostych, ale ważnych procedur.

Jak to zrobić?

Cele pierwszej pomocy to często ratowanie życia i kończyn przy jednoczesnej stabilizacji pacjenta. Pierwszym krokiem jest ocena sytuacji, aby można było podjąć odpowiednie środki pierwszej pomocy. Osoby udzielające pierwszej pomocy są zachęcane do zachowania samokontroli i unikania paniki. Zachęca się je również do bycia przygotowanym na każdą sytuację, w której ktoś może zostać ranny.

Nauka pierwszej pomocy

Każdy człowiek musi umieć udzielać pierwszej pomocy. Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy koncentruje się na zapobieganiu zgonom poprzez skuteczne i szybkie leczenie nagłych wypadków zagrażających życiu. Należy jednak pamiętać, że pierwsza pomoc powinna być udzielana, gdy nie ma poważnych obrażeń lub nagłego wypadku medycznego; w przeciwnym razie ryzykujesz pogorszenie sytuacji i narażenie siebie oraz ofiary na niebezpieczeństwo! Jeśli chcesz się zapisać na szkolenia pierwszej pomocy Poznań oferuje wiele szkoleń.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

osiem + jedenaście =