Weryfikowanie stanu fizycznego istniejących obiektów pozwala sprawdzić, czy korzystanie z danego przedmiotu jest bezpieczne. Wykonywanie tego rodzaju czynności kontrolnych bez ingerencji w strukturę badanych obiektów umożliwiają badanie nieniszczące. Są powszechnie stosowane do monitorowania stanu wielu konstrukcji.

Specyfika badań nieniszczących

Badania nieniszczące oznaczane są skrótem NDT. Skrót ten pochodzi od angielskich słów Non Destructive Testing. Tego rodzaju metody diagnostyczne pozwalają uzyskiwać szczegółowe informacje o stanie mikro i makrostruktury kontrolowanych materiałów bez zmieniania ich przydatności eksploatacyjnej. Wykorzystywane są m.in. do wykrywania wad materiałowych, występujących nieciągłości, a także rys, pęknięć, ubytków korozyjnych i erozyjnych. Przeprowadzane badania pozwalają określić stan techniczny obiektu podczas jego eksploatacji. Szczegółowe informacje na temat badań nieniszczących znaleźć można na stronie http://ndtgorka.com.pl/.

Metody badań nieniszczących

Wyróżnia się kilka metod badań nieniszczących. Najbardziej popularne i powszechne są badania wizualne VT. Polegają na wzrokowej ocenie badanego obiektu. Podczas wykonywania czynności kontrolnych wykorzystuje się również narzędzia optyczne, takie jak lupy, lusterka, czy też endoskopy. Skuteczne wykrywanie nieciągłości wewnętrznych umożliwia metoda ultradźwiękowa UT. Emitowana wiązka fal elektromagnetycznych powraca do głowicy i jest przetwarzana na obraz pokazujący rysy, pęknięcia, czy też pęcherze. Do metod nieniszczących zalicza się także badania penetracyjne oraz badania wykorzystujące prądy wirowe.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

16 − jeden =