Jednym z podstawowych czynników decydujących o rozwoju każdego przedsiębiorstwa jest wdrażanie różnych projektów o charakterze inwestycyjnym. Mogą to być zarówno innowacje stricte produktowe, jak i procesowe czy organizacyjne. Niestety często zdarza się, że firma nie posiada wystarczających środków finansowych na zrealizowanie danego pomysłu. W takiej sytuacji rozsądnym rozwiązaniem jest z pewnością skorzystanie z odpowiedniej dotacji pochodzącej z funduszy regionalnych.

Właściwe wypełnienie wniosku to podstawa

Dotacje na inwestycje są w naszym kraju przeznaczone przede wszystkim dla podmiotów gospodarczych z sektora MŚP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw). W ramach dofinansowania można z powodzeniem zrealizować w zasadzie dowolny projekt wpływający bezpośrednio na wzrost konkurencyjności na rynku. Kluczowy warunek to spełnienie tzw. efektu zachęty, czyli zaniechanie zaciągania jakichkolwiek zobowiązań związanych bezpośrednio z inwestycją wcześniej niż kolejnego dnia po dniu wysłania stosownej dokumentacji aplikacyjnej. Cały proces powinien się rozpocząć od zweryfikowania zasad i terminów naboru wniosków. Następnie należy dokładnie opracować harmonogram działań, oszacować potencjalne koszty oraz zaprezentować je w postaci pisemnego kosztorysu. Zwieńczeniem operacji jest wysłanie wypełnionego wniosku wraz z wszelką niezbędną dokumentacją. W razie jego akceptacji pozostanie jeszcze tylko podpisanie umowy na dotację. Jeśli zależy nam czasie i znacznym zwiększeniu szansy na otrzymanie wysokich środków, koniecznie skorzystajmy z pomocy tej profesjonalnej firmy doradczej z siedzibą w Warszawie: https://go-big.com.pl/.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 × jeden =