Szkolenie przeciwpożarowe ma na celu zapoznanie wszystkich pracowników z zasadami, jakie należy przestrzegać w razie wybuchu pożaru. W przedsiębiorstwach montowane są systemy, za pomocą których można zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia. Z tego względu każda osoba pracująca w budynku musi wiedzieć, w jaki sposób się nimi posługiwać oraz jak bezpiecznie opuścić budynek.

Jak wygląda szkolenie przeciwpożarowe?

Zgodnie z przepisami prawa takie szkolenie jest obowiązkowe dla właścicieli i zarządców budynku oraz jego użytkowników. Może być ono prowadzone jedynie przez osoby do tego uprawnione, czyli inspektora przeciwpożarowego, specjalistę oraz technika lub inżyniera pożarnictwa. Zakres kursu oraz rodzaj przekazywanej wiedzy zależy przede wszystkim o specyfiki budynku, którego dotyczy. Uczestnicy poznają więc zasady bezpiecznego oraz sprawnego opuszczania budynku drogami ewakuacyjnymi, podstaw pierwszej pomocy w razie gdyby była ona niezbędna. W zakres takiego kursu wchodzi także obsługa urządzeń przeciwpożarowych, takich jak gaśnice czy ręczne systemy uruchamiania alarmu. Uczestnicy uczą się także odczytywania znaków informacyjnych. Wszyscy pracownicy muszą zapoznać się nie tylko z wiedzą teoretyczną, ale również przejść szkolenie praktyczne, aby w razie wybuchu pożaru sprawnie poruszać się po budynku. Warto także przeprowadzać regularne alarmy próbne. Jedną z firm świadczących usługi przeprowadzania szkoleń z tego zakresu znaleźć można pod adresem https://www.nofire.pl/szkolenia-przeciwpozarowe-warszawa/

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

siedemnaście − sześć =