Jak powinno przebiegać szkolenie BHP?

/
Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis

W każdym zakładzie pracy, pracownicy i pracodawcy mają przysługujące im prawa oraz obowiązki, które na nich spoczywają. Szefostwo oczekuje od podwładnych prawidłowego wykonania zadań, zobowiązane jest zapewnić im jak najlepsze warunki pracy. Natomiast obowiązkiem pracownika jest takie realizowanie zleceń, aby nie ulec wypadkowi. Dlatego obie strony powinny mieć pełną świadomość, jak istotna jest dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo w trakcie pracy. W tym celu niezbędne jest prowadzenie szkoleń BHP. Mają one na celu uświadamianie kadry o możliwych zagrożeniach na poszczególnych stanowiskach pracy oraz sposobach ich eliminowania.

Co oznacza skrót BHP?

Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy jest zbiorem zasad i regulaminów, których bezwzględnie należy przestrzegać w miejscu pracy. W przepisach tych zawarte są również wytyczne, jakie muszą być spełnione, aby zakład stał się higienicznym środowiskiem pracy. Głównym celem BHP jest zapobieganie wypadkom, dbanie o higienę pracy oraz przeciwdziałanie chorobom zawodowym. Według polskiego prawa uwzględnia się dwa rodzaje szkoleń:

Wstępne szkolenie BHP – zgodnie z kodeksem pracy, przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do pracy, aby mógł poznać zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie firmy oraz na konkretnie zajmowanym stanowisku. Wstępne szkolenie zawiera instruktaż ogólny (podstawowe przepisy BHP) oraz stanowiskowy (zasady pracy dotyczące danego stanowiska). W przypadku jeśli pracownik miał przeprowadzone takie szkolenie u poprzedniego pracodawcy i jest przyjmowany na identyczne stanowisko, może zostać zwolniony z jego odbycia. Po zakończeniu szkolenia, pracownik powinien podpisać oświadczenie, które następnie dołącza się do akt osobowych. Ponadto obowiązkiem pracodawcy jest wypełnienie i umieszczenie „karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy” w aktach osobowych. Ważność szkolenia wstępnego obejmuje maksymalnie okres 12 miesięcy, natomiast w przypadku kadry kierowniczej 6 miesięcy. 

Okresowe szkolenie BHP – ma na celu ugruntowanie, rozszerzenie i aktualizację wiedzy oraz kompetencji w zakresie BHP. Dzięki nim pracownicy również zapoznają się z nowo wdrożonymi metodami organizacyjno-technicznymi na terenie zakładu pracy. Pierwsze szkolenie okresowe powinno odbyć się po 12 miesiącach od daty zatrudnienia na danym stanowisku. Jeśli chodzi o kadrę kierowniczą, jest to okres 6 miesięcy. Następne szkolenia okresowe dla robotników przeprowadza się co najmniej po okresie 3 lat (w przypadku stanowisk o podwyższonym ryzyku co najmniej po okresie 1 roku), pracownicy biurowi przechodzą je co 6 lat, a pozostała kadra raz na 5 lat. Jeśli pracownik odbył takie szkolenie u poprzedniego pracodawcy na identycznym stanowisku (lub stanowisku obejmującym ten sam zakres tematyczny) w ostatnich 6 lub 12 miesiącach i posiada odpowiednie zaświadczenie, może zostać z niego zwolniony. Organizator szkolenia przeprowadza egzamin, który zakończony pozytywnym wynikiem uprawnia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku i dołączany jest do akt osobowych. Przykładem firmy, która prowadzi takie szkolenia jest https://www.ekobios.pl.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Ostatnie wpisy
Rekomendowane
Na czym nie oszczędzać, prowadząc lokal gastronomiczny?
Na czym nie oszczędzać, prowadząc lokal gastronomiczny?
Niezbędne wyposażenie kuchni Otwarcie i prowadzenie własnego lokalu gastronomicznego to niełatwe zadanie, które wymaga dużej wiedzy i nakładów finansowych. W […]
Dlaczego lepiej wypożyczyć niż kupić wózek inwalidzki?
Dlaczego lepiej wypożyczyć niż kupić wózek inwalidzki?
Nagła choroba lub wypadek, starszy wiek lub inne dolegliwości mogą ograniczyć sprawność ruchową i utrudnić normalne funkcjonowanie nawet osobie, która […]
Smakowa oliwa – do czego warto ją dodawać?
Smakowa oliwa – do czego warto ją dodawać?
Oliwa z oliwek jest powszechnie stosowana w krajach śródziemnomorskich, jednak dotarła ona również na północ Europy. Jest znacznie zdrowsza od […]