Ostatnimi czasy często mogliśmy natknąć się na maile zatykające naszą skrzynkę, dotyczące RODO. Do teraz wchodząc na strony internetowe często witani jesteśmy informacją odnośnie konieczności zaakceptowania regulaminu i tak zwanych plików cookie. Z jednej strony, jest to korzystne dla nas, jako konsumentów, rozwiązanie – znacząco zmienia się poziom wiedzy na temat posiadanych przez nas praw do zarządzania swoimi danymi osobowymi.

Jednakże, jak w przypadku przekazania jednym większych praw, zwiększa się obowiązki innych. Tymi „innymi” są przedsiębiorcy. Na czym polega praca Inspektora Ochrony Danych? Czy jest on potrzebny w każdym przedsiębiorstwie? Jak działa outsourcing IOD?

Czym jest RODO?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego dotyczące ochrony danych osobowych oraz polska ustawa dotycząca tego zagadnienia wprowadziły w tym roku do krajowego systemu prawnego poważne zmiany. O ile są one bardzo korzystne dla przeciętnych Kowalskich, o tyle dla firm przetwarzających dane osobowe są prawdziwą zmorą.

Oczywiście, wprowadzone regulacje są z gruntu dobre i w dłuższej perspektywie pozwolą na „ucywilizowanie” obiegu danych w internecie. Wiąże się to jednak z nałożeniem nowych obowiązków na firmy, a co za tym idzie – do zwiększenia kosztów.

Czy to się opłaca?

Obowiązek ochrony danych osobowych ciąży na każdym podmiocie, który je przetwarza. Za przetwarzanie uważa się między innymi porządkowanie, przechowywanie, zbieranie, modyfikowanie czy usuwanie. W celu zapewnienia właściwego przestrzegania prawa w tym zakresie, we właściwych przedsiębiorstwach konieczne jest powołanie IOD.

Do jego zadań, oprócz wskazanej kontroli nad przestrzeganiem przepisów, należy również między innymi szkolenie pracowników przedsiębiorstwa na temat obowiązków wynikających z RODO, współpraca z organami nadzorczymi oraz Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych a także pośredniczenie w kontaktach między nimi oraz przedsiębiorcą.

Nie zawsze opłaca się zatrudniać IOD w ramach struktury firmy. Często bardziej korzystna dla przedsiębiorcy jest opcja outsourcingowa. W przypadku prowadzenia działalności w dziedzinach, gdzie konieczne jest przetwarzanie danych osobowych, może pojawić się potrzeba posiadania IOD. W takich przypadkach, najkorzystniejsza opcją może okazać się outsourcing IOD.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

7 − 3 =