W wielu wypadkach warunkiem podjęcia zatrudnienia w szczególnych warunkach może być wykonanie (z pozytywnym rezultatem) testów psychotechnicznych. Przykładem może być tutaj praca w charakterze kierowcy czy zawodowa służba wojskowa. W wielu wypadkach testy takie wykonuje się też w przypadku rekrutacji na inne, odpowiedzialne stanowiska. W jaki sposób przebiegają podobne badania?

Badania psychometryczne – podstawowe informacje

Badania psychometryczne mają na celu określenie przypuszczalnego zachowania danej osoby w sytuacjach kryzysowych, gdy potrzebny jest spokój i podjęcie w krótkim czasie właściwej decyzji. Najczęściej składają się z testów, badań aparaturowych oraz rozmowy z psychologiem. W ich toku formułowana jest ocena przydatności kandydata na dane stanowisko. Często stosowany jest również test psychometryczny MPA (test osobowości zawodowej). Ma on za zadanie określenie optymalnego dla danej osoby stanowiska w naszej organizacji. Przyczynia się to do pozyskania osób o zdolnościach odpowiednio dopasowanych do specyfiki danej pracy. Ten czynnik właśnie ma z kolei bezpośrednie przełożenie na wyniki organizacji z jednej strony oraz satysfakcję zatrudnionego pracownika z zakresu przydzielonych mu obowiązków.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jeden + 20 =